Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Crynodeb newyddion diweddaraf

Er gwaethaf heriau Coronafeirws, bu’n flwyddyn eithriadol o lwyddiannus i Brifysgol De Cymru. O dderbyn clodydd am seiberddiogelwch, i gael cydnabyddiaeth am ein rhagoriaeth ym maes addysg fenter, bu’n tipyn o flwyddyn!

Crynodeb newyddion diweddaraf

Er gwaethaf heriau Coronafeirws, bu’n flwyddyn eithriadol o lwyddiannus i Brifysgol De Cymru. O dderbyn clodydd am seiberddiogelwch, i gael cydnabyddiaeth am ein rhagoriaeth ym maes addysg fenter, bu’n tipyn o flwyddyn!

Gwaith tuag at hybu cydraddoldeb rhywiol wedi’i gydnabod

Cafodd ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol ei gydnabod pan wnaethom ennill Gwobr Efydd Athena SWAN ym mis Ebrill. Athena SWAN yw Siarter Rhywedd Bellach Addysg Uwch, ac mae’n cydnabod gweithredoedd a gyflawnwyd gan Sefydliadau Addysg Uwch (HEIs) o ran materion cydraddoldeb rhywiol.

darllen mwy

Ein hymagwedd tuag at sicrhau addysg i bawb

Cafodd ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr ei enwi’n enillydd Gwobr Recriwtio Myfyrwyr ac Allgymorth Cymdeithas Swyddogion Cyswllt Addysg Uwch (HELOA) yn gydnabyddiaeth am ddiwrnod ymweliad Addysg Uwch a drefnwyd i ddarpar fyfyrwyr gyda Chyflyrau Sbectrwm Awtistig.

darllen mwy

Ail-gadarnhau ein hymagwedd tuag at AD safonol

Cafodd y gefnogaeth mae Prifysgol De Cymru’n ei chynnig i ymchwilwyr ei chydnabod unwaith eto gan Wobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol y Comisiwn Ewropeaidd.

darllen mwy

Cydnabod ymdrechion cydraddoldeb LGBT

Cafodd ein hymrwymiad i gydraddoldeb LGBT ei wobrwyo gan i ni ddechrau’r flwyddyn yn safle 24 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2020.

darllen mwy

Clodydd seiber

Ym mis Medi, cafodd y Brifysgol ei henwi yn Brifysgol Seiber y Flwyddyn yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol.

darllen mwy

Llwyddiant rancio

lwyddodd PDC wella ei safle yn nhablau Llawlyfr Prifysgolion Da y Times a Thabl Cynghrair y Guardian fel ei gilydd wrth i’r Brifysgol ddringo 24 a 32 safle yn y drefn honno.

darllen mwy... The Times

darllen mwy... The Guardian

Cydnabyddiaeth genedlaethol am ein haddysg fenter

Derbyniodd prosiect yr oedd PDC yn ei arwain, gyda phob un o’r 23 coleg a phrifysgol yng Nghymru yn cydweithio yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, Wobr Catalydd Entrepreneuriaeth. Yn gategori gwobrau yn y Gwobrau Addysgwr Menter Cenedlaethol ehangach, roedd yr anrhydedd hwn yn gydnabyddiaeth am yr arferion arloesol ac eithriadol a welwyd gan Hyrwyddwyr Mentrau Cymreig wrth gyflawni  ‘Wythnos Sefydlu’r Haf’.

darllen mwy

Rhagoriaeth chwaraeon

Yn ddiweddar cafodd PDC ei henwi ymhlith 20 sefydliad addysgol gorau’r byd am Animeiddio 3D a Chynllunio a Datblygu Gemau

darllen mwy