Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Nid yw pob arwr yn gwisgo clogyn

Wrth i’r byd barhau i gael ei siglo gan effaith feddygol, economaidd a chymdeithasol pandemig COVID-19, rydyn ni’n taflu goleuni ar rhai o’r ffyrdd trawsnewidiol y mae aelodau o’n cymuned yn y Brifysgol wedi ymateb i’r her fyd-eang na welwyd ei thebyg o’r blaen.

Nid yw pob arwr yn gwisgo clogyn

Wrth i’r byd barhau i gael ei siglo gan effaith feddygol, economaidd a chymdeithasol pandemig COVID-19, rydyn ni’n taflu goleuni ar rhai o’r ffyrdd trawsnewidiol y mae aelodau o’n cymuned yn y Brifysgol wedi ymateb i’r her fyd-eang na welwyd ei thebyg o’r blaen.

Ymchwilwyr PDC yn datblygu prawf canfod cyflym 

Dr Jeroen Nieuwland a Dr Emma Hayhurst (Tystysgrif Ôl-raddedig, 2017) yn addasu techneg y buont yn ei datblygu ers 2016 ar gyfer haint y llwybr wrinol.

Covid yn gorfodi symud i faes rheoli er mwyn helpu i gyfyngu’r pandemig

Mae Dr Yemi Adeyemi (MSc Iechyd y Cyhoedd, 2014) Meddyg Preswyl Ysbyty Addysgu Athrofaol Olabisi Onabanjo, Nigeria, yn rhannu mwy am yr ymateb i COVID-19 yn ei hardal hi, ac mae’n ystyried ymhellach y modd y gwnaeth ei chymwysterau ôl-radd ei helpu i ymdrin â’r pandemig.

Mae rheoli ac addasu cadwyn gyflenwi’r GIG wedi bod yn hanfodol i gefnogi gwasanaethau rheng flaen critigol

Mae Andrew Roberts (BSc (Anrh) Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Gyflenwi, 2018) yn crynhoi’r modd y llwyddodd cadwyn gyflenwi’r GIG ymdopi pan oedd y pandemig yn ei anterth ac mae’n amlinellu’r modd y gwnaeth y gweithlu addasu i ymdrin â’r heriau a’r galwadau gan y diwydiant gofal iechyd.

Ymchwilwyr PDC yn datblygu monitor ocsigen gwaed arloesol 

Yr Athro Nigel Copner a Dr Xiao Guo (PhD, 2016) yn egluro mwy am yr ocsifesurydd pwls.

Rydym yn diolch i chi os roddoch o’ch amser i gymeradwyo gweithwyr y rheng flaen bob wythnos – yn cynnwys gymaint o’n myfyrwyr oedd yn ymuno â’r gweithlu fel nyrsys am y tro cyntaf – neu efallai eich bod wedi gwirfoddoli’ch amser drwy ymgysylltu ar-lein fel  Gwirfoddolwr PDC, gan helpu i ysbrydoli ein myfyrwyr presennol wrth iddynt ystyried eu camau nesaf yn y farchnad waith anodd. 

Rydym yn ddiolchgar i chi os oeddech yn un o’n Cyfeillion Ffôn PDC a fu’n gefn mawr i helpu’n myfyrwyr tramor a oedd wedi’u dal yn y DU ar ddechrau’r pandemig, ac rydym yn diolch i chi os ydych yn parhau i fynd ymhell uwchlaw eich proffesiwn er mwyn cadw olwynion normalrwydd i droi – rydym mor falch ohonoch i gyd. Daliwch ati.

Mae pawb wedi bod yn wirioneddol gefnogol ac yn cydweithio a chydweithredu i geisio datrys yr un broblem fyd-eang sydd gennym ar y funud.

Dr Emma Hayhurst (Tystysgrif Ôl-raddedig, 2017)

Cadwch mewn cysylltiad â’r modd y mae Prifysgol De Cymru a’i chymuned yn parhau i ymateb i heriau Coronafeirws:

Sut mae alumni wedi ymateb i COVID-19

Cyfraniad y Brifysgol i’r frwydr yn erbyn COVID-19

Ymateb a chyngor swyddogol y Brifysgol

Cysylltwch â Ni

Os ydych yn rhan o Deulu PDC ac yn parhau i ymwneud â’r ymateb yn erbyn Coronafeirws, hoffem i chi gysylltu â ni. E-bostiwch alumni@southwales.ac.uk i’n helpu i roi sylw i’ch gwaith a’r effaith rydych yn ei gael.