Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Gwnewch rywbeth gwych

Fel gwirfoddolwr alumni, mae rhannu eich amser, profiadau ac arbenigedd gyda myfyrwyr a chyd-raddedigion yn ffordd wych o roi yn ôl i PDC.

Nid oes angen i'ch perthynas â'r Brifysgol ddod i ben wrth raddio, a thrwy ymuno â'r Rhaglen Gwirfoddoli Alumni mae eich cefnogaeth yn cyfrannu at lwyddiant a bywiogrwydd ein profiad myfyrwyr, ymchwil a mentrau cymunedol.

Gwnewch rywbeth gwych

Fel gwirfoddolwr alumni, mae rhannu eich amser, profiadau ac arbenigedd gyda myfyrwyr a chyd-raddedigion yn ffordd wych o roi yn ôl i PDC.

Nid oes angen i'ch perthynas â'r Brifysgol ddod i ben wrth raddio, a thrwy ymuno â'r Rhaglen Gwirfoddoli Alumni mae eich cefnogaeth yn cyfrannu at lwyddiant a bywiogrwydd ein profiad myfyrwyr, ymchwil a mentrau cymunedol.

Am roi yn ôl i PDC ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Rydym yn hapus i’ch tywys trwy’r ystod o opsiynau gwirfoddoli sydd ar gael a sut orau i ddefnyddio’ch amser i ysbrydoli ein cymuned. 

Mae yna le i bawb yn y Rhaglen Gwirfoddoli – p’un a oes gennych chi ddim ond ychydig funudau i’w sbario neu’n gallu ymrwymo cwpl o oriau o’ch amserlen.  Efallai eich bod chi dramor ac y byddech chi’n awyddus i gyflawni o bell? Neu, efallai eich bod chi’n byw yma yn Ne Cymru ac y byddech chi’n hapus i ymweld â ni ar y campws pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny? 

Nid yw’n llif o werth unffordd ychwaith, gan fod gwirfoddolwyr alumni mewn busnes yn adrodd yn ôl yn rheolaidd ar fanteision croesawu talent myfyrwyr i’w sefydliad.

Mae cynnig cyfleoedd lleoliad wedi fy ngalluogi i dyfu’r cwmni a chodi ei broffil. Rwy’n ymfalchïo hefyd fy mod yn cefnogi myfyrwyr drwy ehangu eu hamrywiaeth o sgiliau proffesiynol ar yr un pryd.

Sam Padget (BA (Anrh) Ffotonewyddiaduraeth, 2017) Cyfarwyddwr, 74 Productions

Whether organising a reunion, being an integral part of an overseas alumni group or supporting our careers programming, there are plenty of ways you can remain involved with the University of South Wales.

Dewch i gwrdd â Sophie Simmonds (BSc Gwyddorau Meddygol, 2017) a dderbyniodd Wobr Alumni am Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf yn 2017 am ei gwaith yn gwirfoddoli gyda’r Gymdeithas Paratoadau Meddygol. “Mae’n bwysig i roi yn ôl i Brifysgol a roddodd gymaint i mi.”

Cwpl o eiliadau i’w sbario

Neidiwch i gyfryngau cymdeithasol PDC a rhannwch ein newyddion neu fentrau diweddaraf gyda’ch rhwydwaith. 

Pum munud rhydd yn eich amserlen

Cofrestrwch swyddi gwag eich cwmni ar ein bwrdd swyddi ar-lein neu efallai anfonwch air i gynnig cefnogaeth noddi ar gyfer gweithgareddau sydd ar ddod.

Gallwch ymrwymo am gwpl o oriau 

Cofrestrwch i ddod yn siaradwr gwadd ac ymunwch â ni ar-lein ar gyfer un o’n sgyrsiau gyrfa a helpu i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol a chyd-raddedigion gyda’ch taith broffesiynol.

Rydych chi’n hapus i gymryd peth amser o’ch diwrnod o bryd i’w gilydd

Cofrestrwch eich diddordeb i ymwneud â phwyllgorau llywodraethu neu camwch ymlaen i helpu ein tîm recriwtio rhyngwladol mewn ffair yn y wlad sydd ar ddod.

Hoffech chi gefnogi mentrau dros amser

Gadewch inni wybod yr hoffech ymuno â ni fel mentor neu ddod yn gydlynydd aduniad ar gyfer eich rhanbarth lleol neu grŵp dosbarth.

Rydych chi’n awyddus i gael eich busnes neu’ch man gwaith i gymryd rhan yn y Rhaglen

Hwyluswch interniaethau neu leoliadau gwaith yn eich sefydliad neu camwch ymlaen i rannu eich profiad entrepreneur neu syniadau buddsoddi Angel.

Rydych chi’n agored i awgrymiadau

Gadewch inni archwilio sut arall yr hoffech chi baru’ch sgiliau â chyfleoedd wrth iddynt godi.  Allech chi fod yn gynorthwyydd diwrnod graddio nesaf neu’n gyfrannwr cylchgrawn alumni?

Darganfyddwch fwy am wirfoddoli yn PDC: a chysylltwch â Lois Williams, Swyddog Gwirfoddoli Alumni i gychwyn ar eich taith gwirfoddoli. lois.williams@southwales.ac.uk