Cyhoeddiad
Darllenwch
Gwyliwch
Gwrandewch

Llongyfarchiadau Dosbarth 2020

Mae amser graddio wastad yn gyfnod o emosiynau cymysg wrth i deuluoedd ddathlu’n hapus, rhannu dagrau wrth ffarwelio a phob campws yn tincian gyda chyffro pryderus – ac i Ddosbarth haf 2020 fis Gorffennaf eleni, roeddent yn wynebu tymor graddio fel na welwyd erioed o’r blaen.

Llongyfarchiadau Dosbarth 2020

Mae amser graddio wastad yn gyfnod o emosiynau cymysg wrth i deuluoedd ddathlu’n hapus, rhannu dagrau wrth ffarwelio a phob campws yn tincian gyda chyffro pryderus – ac i Ddosbarth haf 2020 fis Gorffennaf eleni, roeddent yn wynebu tymor graddio fel na welwyd erioed o’r blaen.

Wrth i Coronafeirws darfu ar y dathliadau graddio arferol ar y campws, gwahoddwyd graddedigion Dosbarth 2020 i fynd ar-lein i rannu eu diwrnod gyda’r Brifysgol a gyda’i gilydd. Yn rhan o’r dathliadau unigryw ac arbennig hyn, anfonodd detholiad o raddedigion nodedig a hynod lwyddiannus ledled y byd eu dymuniadau da hefyd.

Mae Dosbarth 2020 wedi ennill eu graddau mewn cyfnod na welwyd ei debyg erioed o’r blaen, ac ni allem fod yn fwy balch ohonynt. Mae’r gydnabyddiaeth hon o’u gwaith caled a’u dyhead angerddol, personol yn gwbl haeddiannol. 

Dosbarth 2020

Cofiwch ddiweddaru eich proffil graddedig i gadw cysylltiad â’r manteision a’r gwasanaethau ar gael i chi dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.

Dylech fod yn hynod falch o’ch gwaith caled a’ch llwyddiant. Mae’r byd angen eich sgiliau, eich ynni, eich creadigrwydd a’ch dyfeisgarwch

Nilesh Patel (BSc Peirianneg Gemegol, 1983), Rheolwr Gyfarwyddwr, Carlsberg India